10 دلیل برای استفاده از ORCID
۲۱ آبان ۱۳۹۸
8 خطای متداول در تدوین رزومه و نحوه اصلاح آن‎ها
۲۷ آبان ۱۳۹۸

نکاتی در کاربرد اختصارات (Acronyms) در مقالات و یا اسناد علمی

– در ابتدا تمام عبارات مختصر شده خود را به صورت کامل معرفی کنید،
به عنوان مثال: Support Vector Machines (SVM) یا Neural Networks (NN)
حتی اگر نیاز به یک جدول برای آن است حتما این کار را انجام دهید.
– در اسنادی که طولانی هستند حتما در فصل های مختلف به تکرار مفهوم اصلی اختصارات خود در قسمت اول نتیجه گیری بپردازید.
– ⁣تنها در صورتی‌که به دفعات از عبارات طولانی استفاده میکنید، اختصارات را بکار ببرید. استفاده نابجا از آنها تاثیرات سوء بر نوشته شما میگذارد!

نکته قابل تامل:
به سیستم، الگوریتم یا روش و متد خود یک اسم جدید و اختصار اختصاص دهید تا دیگر محققین بتوانند به آن با نام اختصاری شما اشاره کنند و در تحقیقاتشان استفاده کنند.
به عنوان مثال: Variable Effect Characteristic (VEC) curve

⁣بکارگیری یک اختصار خوب⁣، هنر محقق را نشان میدهد.
به طور مثال: Screening for Choronic kidney Disease (CKD) among Older People across Europe (SCOPE)

مشاهده اختصارات موجود:
www.acronymfinder.com
اختصار اختصاصی خود را داشته باشید:
www.acronymcreator.net

مترجم: محمدحسین بابایی

دیدگاه ها بسته شده است

همکاری با ما