از تحقیقات خود نهایت استفاده را ببرید: داده‎ها و روش‎های خود را منتشر کنید
۹ آذر ۱۳۹۸
IEEE Technical Committee on Cloud Computing (TCCLD)
۱۵ آذر ۱۳۹۸

سرقت ادبی از خود: چگونه تعریف می‎شود و چرا باید از آن دوری کنیم؟

سرقت ادبی از خود چیست، و چرا این کار اشتباه است؟ در ادامه با فهم موارد اخلاقی (و کاربرد آن) و دلایلی برای دوری از این رفتار در متون خود، آشنا خواهید شد.
در فرایند انتشار مقاله، هر مقاله بر اساس کارهای قبلی شخص یا اشخاصی نوشته می‎شود. از این رو، مهم است که به قوانین نقل قول و ارجاع کار اشخاص قبلی (برای اجتناب از سرقت ادبی) توجه شود. این کار به اندازه خود متن مقاله شما مهم است. مفهوم “سرقت ادبی از خود” می‎تواند به بسیاری از سوالات منجر شود و در ادامه، به یک تعریف درباره این موضوع و سه راه برای اجتناب از آن در مقاله‎های پژوهشی شما، بسنده می‎کنیم.

ادامه مطلب را اینجا مشاهده نمایید.

مترجم: حسین شیروانی

دیدگاه ها بسته شده است

همکاری با ما