۶ بهمن ۱۳۹۸

5 چالش در آزمایش دستگاه‌های Wideband 5G

1. رادیو جدید 5G شامل دو نوع مختلف از شکل موج می‌باشد: پیشوند دایروی OFDM (CP-OFDM) برای پیوند رو به بالا و پیوند رو به پایین؛ […]
همکاری با ما