۲۱ بهمن ۱۳۹۸

5 بیماری در زمینه تحقیقات – و نحوه درمان آن‌ها

سیستم تولید تحقیق دارای نقص و ایرادهایی‌ست که زمینه‌ساز پرورش 5 بیماری در فرآیند تولید تحقیق است و عواقب ناتوان‌کننده‌ای را به‌همراه دارد. در این وبینار، […]
همکاری با ما