۲۴ بهمن ۱۳۹۸

استفاده از الکترودهای مایع مورف داخل سیم‌های انعطاف‌پذیر برای تحریک عصبی

تزریق الکترودهای شبیه به تافی که می‌تواند جایگزین کاشت‌های عصبی گران و سفت شود. سیستم عصبی ما به تولید و هدایت جریان‌های الکتریکی اختصاص یافته است، […]
همکاری با ما