آشنایی با IEEE Author Center
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
آشنایی با پنج نسل انقلاب صنعتی
۲۴ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان جذب همکار در مجمع الکترومغناطیس و نور بخش ایران

به استحضار می‌رساند که چندی است مجمع «الکترومغناطیس و نور» فعالیت خود را در دوره جدید آغاز کرده است. ضمن آرزوی تندرستی و سلامت برای هم‌وطنان ارجمند، مجمع از همکاران واجد شرایط جهت عضویت و همکاری دعوت به‌عمل می‌آورد. اهداف و زمینه‌های فعالیت مجمع در وب‌گاه بخش ایران IEEE موجود است. همکارانی که عضو یکی از انجمن‌های زیر باشند، واجد شرایط اند:

دیدگاه ها بسته شده است

همکاری با ما