۱ فروردین ۱۳۹۹

مقابله با کرونا (کووید-19) عزمی ملی-مذهبی می‌طلبد

بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم به مهر … هر رویداد ناخوشایندی در جوامع بشری سبب بروز مشکلات جسمی، روحی و صرف هزینه‌های مادی […]
همکاری با ما