۴ شهریور ۱۳۹۸

مجله IEEE Computational Intelligence

مجله هوش محاسباتی IEEE (CIM) مقالات داوری شده‌ای را منتشر می‌کند که به ارائه اکتشافات جدید نوظهور، دیدگاه‌‌‌های مهم یا بررسی‌‌های آموزشی در تمام زمینه‌‌های طراحی […]
۱ شهریور ۱۳۹۸

استراتژی‌های جستجوی شغل برای محققان تازه‌کار

گزینه‌های شغلی در دسترس یک محقق حرفه‌ای در آغاز کار او چیست؟ شما واقعا در چه مواردی متخصص هستید؟ و چگونه می‌توانید از آن در یک […]
همکاری با ما