۳۰ فروردین ۱۳۹۹

پادکست 1: مصاحبه کمیته فعالیت‌های دانشجویی IEEE با دکتر هادی مرادی

مصاحبه کمیته فعالیت‌های دانشجویی بخش ایران IEEE با دکتر هادی مرادی رئیس بخش ایران IEEE در دوره 2019 – 2020 دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه […]
همکاری با ما