یکی از اهداف IEEE تعامل جامعه مهندسان به‌خصوص اعضای IEEE با یکدیگر است. این هدف به منظور ایجاد شبکۀ وسیع ارتباطاتی بین مهندسان کوشا شکل گرفته ‌است تا با یاری یکدیگر به پیشرفت‌های ارزشمند دست یابند. بنابراین بخش ایران IEEE با برگزاری مراسم متنوع گردهمایی در هر سال، زمینه‌ای را فراهم آورده است تا کلیه اعضای ایرانی IEEE و علاقه‌مندان به فعالیت‌های داوطلبانه در کنار هم حضور یابند. کادر اجرایی شاخه‌های دانشجویی، دانشجویان فعال، مشاورین و اساتید دانشگاه‌ها با حضور موثر خود در این رویدادها فرصتی می‌یابند تا از تجارب یکدیگر بهره‌مند شوند و با یکدیگر به مشارکت و همکاری بپردازند. نشست‌های برگزار شده به شرح زیر است:

  • گردهمایی سالیانه: معمولا از سخنرانان اصلی این رویداد، رئیس بخش ایران IEEE است که با شرح ساز و کار IEEE به دانشجویان و شرکت‌کنندگان آزاد یا جدید جامعه¬ی IEEE، مسیر حضور در این مجمع وسیع داوطلبانه را برای آن‌ها روشن می‌سازد. اهدای جوایز سالیانه بخش ایران به دانشجویان و اساتید در خلال این گردهمایی سالیانه انجام می‌گیرد.
  • نشست سالیانه مشاورین و شاخه‌های دانشجویی: با گردهمایی مشاورین و اعضای اجرایی کلیه شاخه‌های دانشجویی، فرصتی حاصل شده‌است تا به مسائل و مشکلات درون شاخه‌ای، انتقادات و پیشنهادات پرداخته‌شود. ارائه نقشه راه سودمند به شرکت‌کنندگان پیرامون اهداف مشخص IEEE، اشتراک‌گذاری تجربیات و بیان قوانین و چهارچوب‌های کاری برای عملکرد شاخه‌های دانشجویی در این نشست که معمولا دو بار در سال برگزار می‌شود، باعث بهبود عملکرد شاخه‌های دانشجویی شده‌است.
  • نشست دانشجویی: معمولا دو مرتبه در سال و با میزبانی یکی از شاخه‌های دانشجویی IEEE ایران برگزار می‌شود. برگزاری کارگاه‌های متنوع و کاربردی و سخنرانی بعضی از روسای کمیته‌ها از برنامه‌های این مراسم است. بازدید از مراکز علمی-تفریحی و جاذبه‌های تاریخی هر یک از شهر‌های ایران از برنامه‌های قابل توجه نشست‌های دانشجویی است.
  • نشست کمیته اجرایی: در نشست کمیته اجرایی بخش ایران IEEE که با حضور هیئت رئیسه و رییسان کمیته‌های بخش برگزار می‌شود، به بررسی مسائل جاری و درخواست‌های هر یک از کمیته‌ها پرداخته می‌شود. اهداف و ایده‌ها توسط روسای منتخب هر یک از کمیته‌ها بیان می‌شود و طی مشورت با دیگر اعضا و اعلام نظر هیئت رییسه پیرامون اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.
  • نشست هیئت رئیسه: چهار عضو اصلی هیئت رئیسه، رئیس، نائب‌رئیس، خزانه‌دار و دبیر هستند که طی جلسات و نشست‌های متنوع به بررسی مسائل اصلی بخش ایران IEEE می‌پردازند. ارتباط با رییسان و مسئولین ناحیه 8، تعامل با سایر بخش‌های IEEE در دنیا، مشارکت و همکاری با دیگر سازمان‌ها و انجمن‌ها، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و مراکز علمی، آموزشی و صنعتی در کشور، از جمله فعالیت‌های هیئت رئیسه بخش ایران IEEE به حساب می‌آید.
  • نشست کمیته‌ها: هر یک از کمیته‌های اجرایی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های تعریف‌شده، برای تعیین برنامه‌ها با اعضای خود به جلسه و گفتگو می‌پردازند. با توجه به ساختار کمیته‌ها، اعضای دانشجویی و هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌توانند به عنوان عضو فعال کمیته حضور داشته باشند و مشارکت کنند. به عنوان نمونه می‌توان به جلسات کمیته فعالیت‌های دانشجویی بخش ایران IEEE که با همفکری دانشجویان و اساتید سراسر ایران به صورت مرتب و ماهانه انجام می‌شود، اشاره کرد.
همکاری با ما