۴ فروردین ۱۳۹۹

پیشگامان زیست‌فناوری، در حال ساخت کیت خانگی سنجش ابتلا به کرونا هستند

در این مقاله، در خصوص کیت خانگی سنجش ابتلا به کرونا صحبت می‌کنیم که به‌طور قطع در حال حاضر وجود آن برای همگان بسیار لازم است. […]
همکاری با ما