آشنایی با Felicia Harlow، عضو IEEE Women in Engineering (WIE)
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
فراخوان جذب همکار در مجمع الکترومغناطیس و نور بخش ایران
۲۲ خرداد ۱۳۹۹

آشنایی با IEEE Author Center

این سامانه مرجع مناسبی برای نویسندگان مقالات با قالب IEEE است و به آن‌ها کمک می‌کند و اطلاعاتی می‌دهد تا به‌راحتی در کنفرانس‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها و کتاب‌های IEEE مقاله خود را منتشر کنند. این سامانه از سال 2017 راه‌اندازی شده و نزدیک به 1 میلیون نویسنده را در خصوص شیوه انتشار مقالات در IEEE راهنمایی کرده‌است.

اخیراً، این وب‌گاه به‌طور کامل بازطراحی و به‌روزرسانی شده‌است. برخی از ویژگی‌های جدید آن، اختصاص بخشی اختصاصی برای نویسندگان جدید، بهبود قابلیت جستجو و دسترسی راحت‌تر به منابع است.

پیوند دسترسی به وب‌گاه: ieeeauthorcenter.ieee.org

مترجم: حسین شیروانی

دیدگاه ها بسته شده است

همکاری با ما