۱۳ شهریور ۱۳۹۸

مزایای انتشار مقالات در IEEE Access

اعلام سریع آخرین پیشرفت‌ها به تعداد وسیعی از مخاطبان – در 4 تا 6 هفته نویسنده یک مقاله چاپ‌شده شوید (به‌طور معمول). – به کمک IEEE […]
همکاری با ما